Da li Dizni princeze nečemu uče našu decu?

Uticaji medijskog sadržaja na decu tema je koja već decenijama ne gubi na aktuelnosti među naučnom zajednicom, prosvetnim radnicima i roditeljima. Glavno pitanje koje se tom prilikom postavlja jeste da li deca prihvataju (nekritički, jednako i potpuno) određene ideje, mišljenja i potom slede određena ponašanja koja se prikazuju u filmovima, crtanima ili igricama kojima su izloženi?

Continue reading “Da li Dizni princeze nečemu uče našu decu?”

„Normiranje jezika je uvek svestan politički izbor“

Život u vremenu propagande, marketinga i konstantne političke kampanje, oduzima nam pravo da zažmurimo na diskriminaciju koja se dešava u svakodnevnom govoru i isto tako nam nameće obavezu da tu diskriminaciju prepoznamo. Diskriminacija jezikom (lingvicizam) široko je rasprostanjena u medijima danas, a često se različiti oblici diskriminacije ne prepoznaju kao takvi. Uočiti lingvicizam jeste prvi korak ka njegovom ukidanju i stvaranju uslova za pravedno društvo.

Continue reading “„Normiranje jezika je uvek svestan politički izbor“”

Slika govori više od hiljadu reči, ali da li razumemo šta nam kaže?

Hajde da se zapitamo zašto smo toliko fascinirani slikom? Zašto joj najviše verujemo? Kako bismo izbegli opasne posledice fascinacije slikom i prevelikog poverenja u vizuelno, potrebno je da razvijemo kompetenciju kritičkog iščitavanja poruka sa slika, što podrazumeva vizuelnu pismenost.

Continue reading “Slika govori više od hiljadu reči, ali da li razumemo šta nam kaže?”

Razvijanje medijske pismenosti u Evropi: država i civilni sektor ključni akteri

Prema izveštaju Instituta za otvoreno društvo u Sofiji, Srbija je na 29. mestu od 35 država Evrope po medijskoj pismenosti, dok se na prvom mestu našla Finska. Od susednih država bolje su se kotirale Hrvatska (24. mesto), Mađarska (26. mesto) i Rumunija, koja je na samo jednom mestu iznad Srbije. Na indeksu su slabije ocenjene Bugarska (30. mesto), Crna Gora (31. mesto) i Bosna i Hercegovina (32. mesto), Albanija (33. mesto) i Makedonija, koja je na poslednjem mestu i sa najlošijim skorom.

Continue reading “Razvijanje medijske pismenosti u Evropi: država i civilni sektor ključni akteri”

Zaštita od štetnih sadržaja: kako je u Srbiji, a kako u Holandiji?

Jedan od zadataka medijskog opismenjavanja jeste i osposobljavanje prosvetnih radnika i posebno roditelja da razumeju modele sadržaja koji mogu biti škodljivi za njihovu decu. U doba široke dostupnosti interneta, roditeljima je neretko teško da prate kakvim sadržajima se deca izlažu, kako u onlajn sferi, tako i u tradicionalnim medijima.

Continue reading “Zaštita od štetnih sadržaja: kako je u Srbiji, a kako u Holandiji?”