O projektu

Medijska pismenost u današnjem društvu predstavlja novu formu funkcionalne pismenosti građana i građanki i neizostavan je faktor u organizaciji svakodnevnog života.

Ekspanzija multimedija i tehnologije dovela je do promene načina na koji komuniciramo u društvu, a samim tim uticala je i na promenu načina na koji u društvu funkcionišemo, učimo i radimo.

Osnovni cilj projekta “Digitalni pogon” jeste uvođenje prakse medijske i informacione pismenosti u postojeće sisteme osnovnog i srednjeg obrazovanja u Srbiji kao oblika funkcionalne pismenosti građana i građanki u demokratskom društvu 21. veka.

Projekat za cilj takođe ima razvijanje kritičke svesti učenika, kao i razvoj kreativnosti i interaktivnosti u školama.

Ciljna grupa:

  • Prosvetni radnici osnovnih i srednjih škola
  • Školski bibliotekari
  • Učenici

Realizacija projekta trajaće tri godine i planirano je da obuhvati 10 osnovnih i 10 srednjih škola iz Srbije. Aktivnosti koje će biti realizovane u okviru projektne saradnje sa školama:

  • Seminari stručnog usavršavanja prosvetnih radnika
  • Letnji kampovi Medijske pismenosti namenjeni prosvetnim radnicima i učenicima
  • Festivali kreativnih veština – predstavljanje kreativnih radova učenika na festivalu u Beogradu
  • Transformacija školskih biblioteka u infoteke, kreativne centre – seminar za bibliotekare
  • Studijsko putovanje (na kraju realizacije projekta) u evropske zemlje radi ostvarivanja saradnje sa drugim školama.

Realizaciju projekta „Digitalni pogon“ podržala je Delegacije Evropske unije u okviru programa „Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017“, a aktivnosti koje će biti realizovane u toku prve godine kofinansirane su u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji se realizuje u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – Misija OEBS-a u Srbiji. Kofinansiranje projekta takođe je obezbedila i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.