Medijske poruke: stereotipi, diskriminacija, lažne vesti, manipulacije | Učionica medijske pismenosti

Šta se dešava kada medijske poruke ne poštuju standarde novinarske profesije? U ovom videu i edukativnim materijalima pričamo o stereotipima u medijskim porukama, koji vode ka diskriminaciji pojedinaca ili grupa, i pričamo o lažnim vestima i dezinformacijama, kojima se javnost manipuliše.

Continue reading “Medijske poruke: stereotipi, diskriminacija, lažne vesti, manipulacije | Učionica medijske pismenosti”