Javni nastup – Šta čini uspešan javni nastup? | Učionica medijske pismenosti

Javni nastup je nešto sa čime se svi danas suočavamo, i zato je važno da njime dobro ovladamo. U ovom videu pričamo o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, strukturi govora, upotrebi anegdota i tremi u javnom nastupu.

Video prati teme izbornog predmeta Jezik, mediji i kultura za prvi razred gimnazija.
Propratni materijal za nastavu možete pronaći ovde:

Propratni materijali 1

Propratni materijali 2