„Zvezde supermarket kulture“

Indikativnim naslovom Maja Vukadinović nam najavljuje analitičku studiju o stanju u kulturi i medijima. Ko su uzori danas? Kakav model ponašanja je široko rasprostranjen i samim tim društveno prihvatljiv? Da li su uzori nametnuti ili smo ih dobrovoljno prihvatili?

Detaljna genealogija danšanjih zvezda, koje su zamenile heroje prošlih vremena, pruža odgovre na pitanja koja je verovatno svako od nas sebi postavio prateći medijske sadržaje kojima smo izloženi na različite načine. Koliko je lako, odnosno teško kritički posmatrati ono što nam je prezentovano? Da bi kritika bila kvalitetna neophodno je posedovati dovoljna znanja i razumeti kontekst odvijanja situacije. S obzirom na brzinu razmene informacija upravo je kontekst taj koji kritičarima često isklizne i javna rasprava se svodi na neproduktivno prebacivanje odgovornnosti. Maja Vukadinović nam svojom knjigom pruža podlogu za kvalitetnu diskusiju. Ispitujući međudejstva socioloških, psiholoških i kulturoloških elemenata, dekonstruisala je auru današnjih idola u obliku globalnih i lokalnih zvezda. Višeslojnim pogledom u prošlost autorka nam otvara perspektive za razumevanje trenutne situacije u kojoj slavne ličnosti stiču uticaj nad velikim brojem ljudi, ne posedujući pritom kvalitete koje neki i dalje pamte kao prave vrednosti.

„Dok su se stare kulturne vrednosti zasnivale na uvažavanju teškog rada, integriteta i hrabrosti, potrošačka kultura slavi šarm, privlačnost i dopadljivost. Promene u vrednostima uslovile su prelaz od ‘kulture karaktera’ u ‘kulturu ličnosti’.“

„…dominacija kulture zabave predstavlja globalni fenomen koji precizno odslikava duh vremena u kome živimo.“

Društvo konzumenata koje jednake zahteve postavlja pred kulturu i supermarket, na kraju i produkuje uzore spram svojih potreba.Tehnološki razvoj je u značajnoj meri vaspitao društvo da očekuje brzinu protoka informacija, koja se potom preslikala na ubrzavanje svih segmenata života. Samim tim očekivano je i da će kvalitet biti zanemaren i da će zahtevi osoba sa smanjenim pragom kritičnosti biti nižeg stepena. Problem sa kojim se suočava većina medija danas jeste niska profitabilnost kvalitetnog sadržaja. To da li društvo prati popularne sadržaje zato što su nametnuti ili se takvi sadržaji kreiraju zato što društvo takve sadržaje traži jedna je od najvećih dilema kada su u pitanju mediji danas. U tom smislu nam knjiga Zvezde supermarket kulture na pravi način osvetljava konkretna polja odgovornosti.

„..ukoliko ne znaju da protumače medijske poruke, ljudi će biti podložniji medijskim manipulacijama i skloniji da prihvate vrednosti i uzore koje mediji sugerišu.“

Ono što autorka više puta naglašava kao proverenu činjenicu jeste to da popularnost zahteva publiku. Čak i kada se govori o sadržajima koji su medijski nametnuti, i tada svako od nas poseduje slobodu na koji način će tim sadržajima upravljati. Uz slobodu uvek ide i odgovornost. U društvu se ta odgovornost ogleda kroz obrazovanje i kritičko mišljenje, a u medijima kroz autonomiju, težnju ka istini i što kvalitetnijem sadržaju. Borba za slobodu medija jeste konstantan proces i ona nikada ne bi trebalo da bude zanemarena, međutim, ukoliko je neki sadržaj prisutniji, a nije naročito kvalitetan, to ne znači da kvalitetnog sadržaja nema. Iz tog razloga je knjiga Zvezde supermarket kulture dobar podsetnik da smo kao društvo dužni pre svega da od medija kvalitet i zahtevamo, a to može biti izboreno samo kada težnja bude dovoljno jaka da njeno neispunjenje neće moći više da bude zanemareno. Iako kvalitetniji sadržaj i promocija vrednosti koje su prepoznate kao vrednije od slave kao cilja po sebi ne mogu biti legislativno nametnuti medijima, oni bi svakako trebalo da stoje kao poziv i moralna obaveza. Društvene vrednosti se menjaju, kritički analiziraju i predmet su konstantne diskusije. Jedna od izvornih uloga medija, koja i danas važi ali se često zanemaruje jeste moderiranje te diskusije, što zahteva nepristrasnost, naročito kada je izbor sadržaja u pitanju.

„Kada mediji budu veću pažnju posvećivali stvaralaštvu izvrsnih, oni koji tek formiraju svoj identitet dobiće priliku da otkriju idole koji simbolizuju pozitivne društvene vrednosti i u njima pronađu inspiraciju za sopstvena postignuća.“

Knjiga Zvezde supermarket kulture je značajno delo utoliko što je možemo posmatrati kao opomenu medijima, a ujedno i kao vodič za kritičku analizu medijskih sadržaja.

 

Milica Janjatović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *