Kako isplanirati upotrebu medija u porodici?

Predstavljamo vam alatku koja roditeljima može biti veoma korisna u procesu planiranja vremena upotrebe medija. Američka akademija pedijatara preporučuje da odredite slobodno vreme bez medija, kao što su večera ili vožnja, i lokacije bez medija u kući, kao što su spavaće sobe.

Današnja deca i tinejdžeri već su u veoma ranom uzrastu imali pristup Internetu, a koristili ga snalažljivo i obilato čak i pre nego što su krenuli u školu. Neki ovu generaciju još nazivaju i post-milenijalcima ili generacijom Z. Ne postoji prezicno ustanovljen period kada generacija Z počinje, ali većina stručnjaka se usaglašava da su to deca rođena oko 2000. godine, odnosno krajem XX i početkom XXI veka.

Roditelji ove generacije koji su „digitalne pridošlice“ moraju da se snalaze u tom nepoznatom svetu i da se pritom uspešno nose sa novim izazovima roditeljstva, odgajajući decu koja su upoznavala tehnologiju u istom periodu dok su učili da hodaju i govore.

Američka akademija pedijatara (AAP) je, motivisana tim novim roditeljskim izazovima, predložila set preporuka roditeljima, uključujući i jednu konkretniju smernicu za precizno planiranje upotrebe medija. AAP je stava da roditelji moraju proaktivno da razmišljaju o tome kako deca upotrebljavaju internet i da im u tim aktivnostima budu „mentori“.

Neke od njihovih preporuka su sledeće:

  • Sa decom mlađom od 18 meseci izbegavajte korišćenje elektronskih medija, osim videokamera.
  • Roditelji dece od 18 do 24 meseca koji žele uvesti digitalne medije treba da odaberu kvalitetne sadržaje i da ih gledaju sa decom kako bi im pomogli da razumeju ono što vide.
  • Deci uzrasta od dve do pet godina ograničite upotrebu elektronskih medija na jedan sat dnevno i birajte sadržaje visokog kvaliteta. Roditelji treba da koriste medije zajedno sa decom, kako bi im pomogli da razumeju ono što vide i primene u svakodnevici.
  • Deci uzrasta od šest i više godina postavite dosledne granice u vremenu korišćenja medija i vrste medija, i obezbedite da mediji ne preuzmu mesto adekvatnog sna, fizičke aktivnosti i drugih aktivnosti neophodnih za zdravlje.
  • Odredite slobodno vreme bez medija, kao što su večera ili vožnja, i lokacije bez medija u kući, kao što su spavaće sobe.
  • Imajte otvorenu komunikaciju o „onlajn građanstvu“ i sigurnosti na mreži, uključujući tretiranje drugih sa poštovanjem na mreži i van mreže (aap.org, 2016).

Na osnovu ovih preporuka AAP je dizajnirao i onlajn alatku za roditelje (Family Media Use Plan tool), koja pomaže roditeljima da u skladu sa detetovim godinama postave i definišu pravila, odnosno granice o vremenu upotrebi medija, mestu gde se mediji koriste, manirima na mreži, bezbednosti i drugim važnim faktorima.

Plan za svoju porodicu o upotrebi medija možete i sami da napravite na ovom linku. Konkretnim planom i granicama o upotrebi medija, deca se podržavaju da budu bezbedna na internetu i da razvijaju dobre navike u digitalnom svetu.

 

Valentina Sigeti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *