Medijske poruke: stereotipi, diskriminacija, lažne vesti, manipulacije | Učionica medijske pismenosti

Šta se dešava kada medijske poruke ne poštuju standarde novinarske profesije? U ovom videu i edukativnim materijalima pričamo o stereotipima u medijskim porukama, koji vode ka diskriminaciji pojedinaca ili grupa, i pričamo o lažnim vestima i dezinformacijama, kojima se javnost manipuliše.

Continue reading “Medijske poruke: stereotipi, diskriminacija, lažne vesti, manipulacije | Učionica medijske pismenosti”

Osavremenjavanje nastave u Srbiji realna potreba, zahteva učešće svih faktora

Preduslovi za uspešno obrazovanje onlajn su informatički pismeni edukatori i opremljenost škola brzim internetom i dovoljnim brojem računara. (…) Osavremenjavanje nastave u Srbiji je realna potreba i zahteva učešće svih faktora u njenom sprovođenju. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u većoj meri i ažurnije treba da sprovodi aktivnosti radi poboljšanja i modernizacije sistema obrazovanja. (…) Kako u klasičnom, tako i u onlajn obrazovanju, važno je pridržavati se pedagoških principa u radu sa decom. 

Milena Vojnović, profesor razredne nastave i pedagoški savetnik u OŠ „Ivan Gundulić“, Novi Sad za Digitalni pogon o izazovima onlajn nastave tokom vanrednog stanja usled pandemije virusa korona Kovid 19.

Continue reading “Osavremenjavanje nastave u Srbiji realna potreba, zahteva učešće svih faktora”