17. maj – Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva

Preko tri milona lica u Srbiji koristilo je računar svakog ili skoro svakog dana u 2020. godini, dok je usluge e-uprave koristilo 37 posto internet populacije, dok je u periodu jul-avgust prošle godine, zabeleženo da je 36,1 posto korisnika interneta kupovalo ili poručivalo robu ili druge usluge putem interneta, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Sa druge strane, na Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva, važno je podsetiti da je tokom krize prošle godine na videlo izašla i poražavajuća činjenica o nivou zaostalosti digitalne pismenosti kod određenog broja građana, čime je postalo jasno da je neophodno raditi na usavršavanju digitalnih kompetencija čitavog stanovništa, ali i na poboljašnju uslova u školama kroz ulaganje u izgradnju digitalnih infrastruktura.

Evidentno je da veliki broj građana Srbije ne može više da zamisli svoju svakodnevnicu bez korišćenja internet mreže, kako za zabavu, posao, tako i za rešavanje svakodnevnih obaveza, iznad svega kao sredstvo komunikacije. Da je internet osnovno sredstvo za informisanje i kominikaciju pokazala je i pandemija kovida 19. Informaciono-komunikacione tehnologije su građanima i u izolaciji omogućile da rade od kuće, da ostanu u kontaktu sa svojim bližnjima, da kupuju onlajn, pružile su im dostupnost informacija. Usled veće količine vremena provedenog u stanu, pristup internet mreži beleži veliki porast, kojim pokazuje svoju veliku ulogu, kao informaciono-komunikacione tehnologije za kontinuirano funkcionisanje društva.

Pandemija je, takođe, pokazala i nivo zaostalosti digitalne pismenosti kod određenog broja građana, i potrebu da se te barijere prevaziđu. Do ubrzanja digitalne transformacije mora doći što pre. Kod porodica koje nemaju pristup internetu ili nemaju dovoljno znanja iz oblasti digitalne pismenosti se znatno osetio problem po pitanju sprovođenja digitalne nastave, koju je u Srbiji pohađalo oko devesto hiljada učenika, zbog čega je dodatno važno ulaganje u razvoj mreža i digitalne pismenosti, kao i izgradnju digitalne infrastrukture u školama.

Bitan značaj obeležavanja današnjeg dana jeste da pomogne podizanje svesti o mogućnostima koje upotreba interneta i drugih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) mogu doneti društvima i ekonomijama, kao i o načinima za premošćavanje digitalnih podela. Prošle godine, na današnji dan, generalni sekretar Međunarodne unije telekomunikacija. Houlin Žao, pozvao je sve članice Unije da podrže koncept Agende 2030, program povezivanja do 2030. godine za globalni razvoj telekomunikacija, kako bi premostili digitalni jaz i iskoristili snagu informacionih i komunikacionih tehnologija za održivi razvoj.

Radmila Đurđev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *