Gimnazijalcima šest novih predmeta od naredne školske godine

Od naredne školske godine učenike treće godine gimnazije očekuje šest novih izbornih programa od kojih će birati dva, a među kojima je i predmet Savremene tehnologije na kom će se učiti o razvoju tehnologije, bezbednosti na Interenetu, ali i o tehnološkim inovacijama kao što su, naprimer, pametni gradovi.

Ponuđeni programi su: Primenjene nauke 1, Primenjene nauke 2, Osnove geopolitike, Ekonomija i biznis, Religije i civilizacije, Savremene tehnologije. U ponudi su još i Obrazovanje za održivi razvoj i Umetnost i dizajn, izborni programi koji su bili u ponudi i prve dve godine. Programe za koje se đaci odluče u trećoj godini imaće i u četvrtoj. Nastava će biti projektna, zastupljena sa po dva časa nedeljno. Novi programi povezuju više predmeta i za njih nisu predviđeni udžbenici. 

Zamenica direktora Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Dejana Milijić Subić kaže da su profesorima dali predloge projekata koji mogu da se rade za izborne programe koji će im olakšati posao. 

Nije predviđeno da se časovi održavaju u učionici ni u školi, niti da to bude striktno 45 minuta već je dovoljno da nastavnik da temu koju će đaci raditi u grupama, navela je je Subić za Tanjug.

Učenici će i za izborne programe dobijati brojčane ocene koje ulaze u prosek, a Subić kaže da su nastavnici dobili jasne smernice za ocenjivanje. Ocena će zavisiti od angažmana đaka, grupnog rada i produkta istraživanja. Subić navodi da izborni programi treba da usmere učenika ka određenim naučnim disciplinama na fakultetima.

Tako Primenjene nauke 1 vode ka medicini, biologiji, hemiji, dok Primenjene nauke 2 ka tehnici i tehnologiji i uvode učenika u polje mašinstva, tehnologije, elektrotehnike. 

Osnove geopolitike su za učenike koji žele kasnije da upišu političke nauke, geografiju, ekonomiju, jer se izučavaju uticaji različitih centara moći, migracije, meka moć. 

Ekonomija i biznis će zainteresovati učenike koji žele da upišu ekonomiju, biznis ili menadžment. Ovaj izborni program će tretirati istoriju novca, ekonomske teme, biznis, menadžment, preduzetništvo. 

Religija i civilizacije daje usmerenje ka FPN, filozofiji, istoriji, sociologiji, geografiji, i koncepcijski je veoma nov. Potpuno je drugačiji od koncepta verske nastave. Dok verska nastava tretira dogmu i veru, dotle Religija i civilizacije pristupaju problemski, naučno, racionalno, tretirajući razvoj civilizacije. Metodologija naučnog istraživanja tretira različite naučne pristupe od eksperimenata, preko empirijskih studija slučaja. Učenici će se upoznati koji su to načini da se naučno priđe istraživanju određenih pojava.

Savremene tehnologije obrađivaće teme kao što su pametni gradovi, kako se razvijaju savremene tehnologije, kako održati bezbednost na mreži, robotiku, mobilnu tehnologiju. 

Predviđeno je da nove programe predaju nastavnici koji već rade u gimnazijama. Jedino će za izborni program Ekonomija i biznis moći da predaju nastavnici koji rade u ekonomskim školama. 

Reforma gimnazija počela je u školskoj 2018/19. godini. Uvedeni su novi izborni programi, a učenici su birali jedan od šest ponuđenih – Jezik, mediji i komunikacija; Pojedinac, grupa, društvo; Zdravlje i sport; Obrazovanje za održiv razvoj; Primenjene nauke, Umetnost i dizajn. Učenici su te izborne programe imali prve dve godine.

Izvor: Tanjug/021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *