Poziv: Trening za trenere medijske pismenosti

U Novom Sadu, 16. i 17. septembra 2018. Novosadska novinarska škola organizuje trening za trenere iz oblasti medijske i informacione pismenosti, a rok za prijave je 1. septembar.

Trening je namenjen onima koji imaju iskustva u pripremi i držanju treninga, radionica, javnih nastupa, i sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti:

• Medija (novinari/ke, urednici/e, akademski radnici/e, osobe angažovane u medijskoj produkciji, osobe angažovane u nevladinim organizacijama koje se bave medijima)
• Bibliotekarstva
• IT tehnologija (web developeri/kinje, UX eksperti/kinje, osobe angažovane u nevladinim organizacijama aktivnim na polju otvorenih podataka i transparentnosti)
• Obrazovanja (nastavnici/e u osnovnim školama, profesori/ce u srednjim školama i fakultetima društvenih i informatičkih profila, osobe angažovane u NVO aktivnim na polju obrazovnih politika i obrazovanja)

Izabrani/e učesnici/e treninga će biti angažovani kao treneri/ce Novosadske novinarske škole u radu sa lokalnim nevladinim organizacijama koje žele da se bave medijskom i informacijskom pismenošću.

Trening će trajati dva radna dana, i prisustvo na oba radna dana je obavezno. Trening će kombinovati prezentacije trenera iz Slovenije i Češke Republike, sa praktičnim radom samih učesnika/ca i pripremom radionica za lokalne NVO.

Radni jezik treninga je engleski, i prevod nije obezbeđen. Stoga, od učesnika se očekuje odlično poznavanje engleskog jezika.

Za učesnike/ce van Novog Sada, troškovi puta i smeštaja su pokriveni od strane organizatora.

Kako se prijaviti na trening?

Ukoliko ste zainteresovanie za učešće na treningu, možete se prijaviti tako što ćete poslati:
• Popunjen aplikacioni formular koji možete preuzeti ovde
• Biografiju (CV)

Potrebnu dokumentaciju pošaljite na adresu: milica@novinarska-skola.org.rs , najkasnije do 01.09.2018. Sve prijave koje stignu nakon ovog datuma, neće biti uzete u razmatranje.

Za dodatne informacije o treningu, možete kontaktirati Milicu Janjatović putem mail adrese milica@novinarska-skola.org.rs ili telefona +381(0)21/3103140

Trening se organizuje u okviru regionalnog programa “Mediji za građane – građani za medije: Jačanje kapaciteta NVO za razvoj medijske i informacijske pismenosti na Zapadnom Balkanu’’, uz podršku Evropske komisije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *