Međunarodni dan prosvetnih radnika

Niske zarade, veliki broj učenika po odeljenjima, sadržajni nastavni planovi koje treba ispoštovati, samo su neki od izazova sa kojima se suočavaju prosvetni radnici u Srbiji, a već skoro dve godine na spisak se dodaje i onlajn nastava.

Postoji čitav niz preduslova koji se morao ispuniti kako bi onlajn nastava, organizovana zbog pandemije kovida 19, protekla uspešno i kako bi nastavnici ispunili svoju osnovnu ulogu da obrazuju učenike. Neki od preduslova svakako su uopšte postojanje adekvatne tehničke opreme za sprovođenje, ali za slušanje nastave, kao i obučenost nastavnika i učenika da koriste neophodne softvere. Sve to je iziskivalo i iziskuje prekovremeni rad, ali i pored toga, nalazi za sada ne ukazuju na to da bi se efikasnost onlajn nastave mogla porediti sa onom uživo.

U ovom periodu, između ostalog, postalo je jasno i to da su veštine informacione i digitalne pismenosti prosvetnim radnicima neophodne kako bi, pre svega, mogli da komuniciraju sa učenicima i učenicama, a zatim i da im na adekvatan i savremen način približe gradivo, ali i da ojačaju njihove kapacitete kada je reč o ispravnom konzumiranju medija.

Svetski dan nastavnika proglasile su Ujedinjene nacije sa ciljem da se istakne uloga nastavnika u obrazovanju i razvoju dece i naglase principi i preporuke o položaju učitelja i nastavnika. Cilj ovog dana je pružanje podrške prosvetnim radnicima, kao i da nastavnici pružaju adekvatno znanje i obrazovanje budućim generacijama. Novosadska novinarska škola duži niz godina sarađuje sa velikim brojem prosvetnih radnika iz Srbije, a kroz programe medijske pismenosti koje sprovodi, do sada je obučeno skoro 2000 nastavnika iz cele zemlje.